Το ΠΜΣ μέσω του ΤΠΤΕ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες στους/στις ΜΦ:

–              Υπηρεσίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονική τάξη,αποθηκευτικό χώρο, χρήση δικτυακού εκτυπωτή, χρήση σαρωτή (scanner).

–              Υπηρεσίες Ενημέρωσης: Ιστοσελίδα του ΠΜΣ, email lists, κανάλι Facebook, Linkedin.

–              Υπηρεσίες Γραμματείας και υποστήριξης Ηλεκτρονικής Γραμματείας: Υποστήριξη για διοικητικά ζητήματα και στις υπηρεσίες φοιτητολογίου.

–              Ακαδημαϊκό Σύμβουλο (ΑΣ): Σε κάθε ΜΦ ανατίθεται έναν/μια ΑΣ.

Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να επωφεληθούν από τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχονται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου:

–              Υπηρεσία Βιβλιοθήκης: Για την υπηρεσία της Βιβλιοθήκης, οι φοιτητές/τριες παραπέμπονται στο Παράρτημα Μυτιλήνης της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος (http://lib.aegean.gr) όπου είναι διαθέσιμη σε αναλογική και ψηφιακή μορφή η συλλογή επιστημονικής βιβλιογραφίας (περιοδικών, βιβλίων) αλλά και η «γκρίζα» βιβλιογραφία (εργασίες, μελέτες, διπλωματικές, κτλ.). Στο παράρτημα της Μυτιλήνης λειτουργεί και αναγνωστήριο.

–              Ηλεκτρονική Γραμματεία: Φοιτητολόγιο και υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας που έχει προμηθευτεί κεντρικά το Πανεπιστήμιο.

–              Σίτιση, στέγαση και φοιτητική μέριμνα και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες: Από το Πανεπιστήμιο προσφέρεται σίτιση, στέγαση και μέριμνα, ενώ λειτουργεί συμβουλευτικός σταθμός με στόχο τη διασφάλιση της συναισθηματικής και ψυχολογικής υποστήριξης των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες στελεχώνονται με εξειδικευμένο υποστηρικτικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο επιμορφώνεται τακτικά μέσω σεμιναρίων που πραγματοποιούνται είτε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είτε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στο διοικητικό προσωπικό να μετακινηθεί σε ΑΕΙ σε χώρες του προγράμματος Erasmus + για ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλα ιδρύματα που λειτουργούν σε διαφορετικό περιβάλλον, θεσμικό άλλα και διοικητικής κουλτούρας, όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 5.5.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι με πρωτοβουλία φοιτητών και φοιτητριών διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και άλλων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει δημιουργηθεί πλήθος φοιτητικών ομάδων (π.χ. Αστρονομική, Φωτογραφική, Κινηματογραφική, Θεατρική, Εθελοντισμού, Καταδυτική), που αποτελούν πυρήνες ζωής και πολιτισμού και για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και για τις τοπικές κοινωνίες των νησιών του Πανεπιστημίου. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί φοιτητικές δικτυακές πύλες (portals), οι οποίες παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες και ευκαιρίες επικοινωνίας.