Ο Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Καρυδάκης ίδρυσε και συντονίζει την Ομάδα Έρευνας για την Ευφυή Interaction, μια πρόσφατα εδραιωμένη αλλά δυναμική ερευνητική ομάδα που έχει ήδη επιτύχει την προσέλκυση περιφερειακής και εθνικής χρηματοδότησης και συμμετέχει σε πολυάριθμες διεθνείς διασκέψεις και εργαστήρια. Είναι επίσης επικεφαλής καθηγητής στο RC Athena (athenarc.gr/en) και ως Ανώτερος Ερευνητής στο Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει διατελέσει σε συμβούλια και επιτροπές και ως κριτής σε πολυάριθμα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και εργαστήρια και είναι μέλος της Ένωσης για την Προώθηση των Συναισθηματικών Υπολογισμών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ειδικής ομάδας ενδιαφερόντων ACM SIGCHI στην Ανταλλαγή Υπολογιστών-Ανθρώπου. Η έρευνα σε διάφορες πτυχές της ευφυούς αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως η Συναισθηματική Υπολογιστική, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Φυσική, η Αυξημένη και η Ενσωματωμένη Αλληλεπίδραση, έχει δημοσιευτεί σε περισσότερα από 25 άρθρα περιοδικών και κεφάλαια βιβλίων και πάνω από 50 άρθρα σε συνέδρια και εργαστήρια.