Ανακοίνωση για την διαδικασία επιλογής υποψηφίων (Αγγλική Γλώσσα) 2020-21.

Οι εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Οι φοιτητές/τριες έχουν ενημερωθεί από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Περισσότερα