Αναπαράσταση Γνώσης, Μηχανική οντολογιών, Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού, Σημασιολογική (πολιτιστική) Διαχείριση Δεδομένων, Σημασιολογική Ενοποίηση Δεδομένων, Σημασιολογικός Ιστός και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΔτΠ).

H ομάδα (εξωτερικός δεσμός).