Συναισθηματική Υπολογιστική, Ανθρώπινη Υπολογιστική Αλληλεπίδραση, Ευφυή Συστήματα, Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ευαισθητοποίηση Περιεχομένου, Εμπειρία Χρήστη, Αυξημένη – Εικονική Πραγματικότητα, Διάχυτη Υπολογιστική.