Όραση Υπολογιστή, 3Δ Γραφικά, Μικτή Πραγματικότητα, Τηλεπισκόπηση με επίγεια και εναέρια μέσα ενημέρωσης για την υλοποίηση έξυπνων εφαρμογών στον Ψηφιακό Πολιτισμό.