Το μάθημα είναι του Α’ εξαμήνου και αφορά στις παρακάτω τεχνολογίες:

Α. Στις τεχνολογίες της Ευφυούς Αλληλεπίδρασης (Intelligent Interaction)

Β. Στις τεχνολογίες του Ευφυούς Ιστού (Intelligent Web): Σημασιολογικού Ιστού και στο Διαδίκτυο/Ιστό των Πραγμάτων (Internet/Web of Things), κύριες τεχνολογίες για δόμηση εγγράφων, περιγραφών δεδομένων και αναπαράστασης γνώσης (XML, RDF, RDFS, OWL), Μηχανική Οντολογιών, σε γνωστές οντολογίες και σε εφαρμογές τους στον Σημασιολογικό Ιστό.

eClass: https://eclass.aegean.gr/courses/131447/