Πατώντας εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ κανονισμού του ΠΜΣ Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής.