Ο Β. Κασαπάκης υπηρετεί  ως Επίκουρος  Καθηγητής  στο  Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας με αντικείμενο «Τρισδιάστατα Γραφικά και Μικτή Πραγματικότητα». Η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στις περιοχές του κινητού και διάχυτου υπολογισμού, της σχεδίασης και ανάπτυξης κινητών εφαρμογών και εφαρμογών ιστού στα πεδία του πολιτισμού και του τουρισμού. Πιο πρόσφατα, η έρευνά του εστιάζει σε όλο  το  εύρος  της  μικτής  πραγματικότητας  (επαυξημένης  πραγματικότητας/εικονικότητας)  αλλά  και στην εικονική πραγματικότητα,  στα πεδία  των  παιχνιδιών,  των  τεχνολογιών  διάδρασης  και  του  πολιτισμού.