Ο Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Κώτης είναι κάτοχος πτυχίου Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο και διδακτορικού στη διαχείριση πληροφοριών (Εκπροσώπηση / Διαχείριση Γνώσης) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και βοηθός καθηγητής στο Εργαστήριο AI του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2015-2010) στο Κέντρο Τεχνικών Ερευνών VTT της Φινλανδίας (2011-2012) ως ERCIM “Allain Bensoussan” (2003-2018) και ερευνητής στο ΑΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2013-2018). Είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας και ερευνητικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (AI Lab). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στη γνώση, το Σημασιολογικό Ιστό και το Διαδίκτυο των πραγμάτων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 50 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διετέλεσε κριτής και μέλος PC σε διάφορα περιοδικά και εκδηλώσεις συνεδρίων.