Ο δρ. Κωνσταντίνος Κώτης είναι κάτοχος πτυχίου Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ (UMIST), και διδακτορικού στη Διαχείριση Πληροφορίας (Αναπαράσταση και Διαχείριση Γνώσης) του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τμήμα ΜΠΕΣ). Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και βοηθός καθηγητής στο εργαστήριο ΤΝ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2015-2010), στο Κέντρο  Ερευνών VTT της Φινλανδίας (2011-2012) ως υπότροφος ERCIM “Allain Bensoussan”, και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2013-2018). Είναι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας, και συνεργάτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (AI Lab). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον Σημασιολογικό Ιστό και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 70 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει διετελέσει κριτής και μέλος επιστημονικών επιτροπών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Προσωπική σελίδα: https://i-lab.aegean.gr/kotis/. Orchid: https://orcid.org/0000-0001-7838-9691