Ο Καθηγητής Γιώργος Τσεκούρας υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας από το 2002. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, την πολιτιστική πληροφορική και τα εξειδικευμένα συστήματα. Έχει συγγράψει πάνω από 100 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια στα παραπάνω μαθήματα και συμμετείχε σε πολλά επιστημονικά έργα ως μέλος του εργαστηρίου της Ευφυών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.