Ο Καθηγητής Χρήστος-Νικόλαος Αναγνωστόπουλος είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντής του εργαστηρίου Intelligent Systems στο ίδιο Τμήμα. Έλαβε το Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) το 1998, και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ το 2002. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την επεξεργασία εικόνων, τα γραφικά των υπολογιστών, την πολιτιστική πληροφορική και την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 180 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, στα παραπάνω μαθήματα καθώς και σε άλλους συναφείς τομείς πληροφορικής.