Είκοσι χρόνια πριν, το 2000, γεννήθηκε στο νησί της Λέσβου το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, προϊόν μιας ρηξικέλευθης ακαδημαϊκής ιδέας που εστίαζε στις σπουδές στον πολιτισμό και την τεχνολογία, προωθώντας τη διεπιστημονικότητα και ακολουθώντας την παράδοση του Πανεπιστημίου Αιγαίου για σπουδές υψηλού επιπέδου σε καινοτόμα διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν έως σήμερα, το Τμήμα συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά, παρακολουθώντας τις διεθνείς ακαδημαϊκές εξελίξεις και συνθέτοντας, στο πλαίσιο ενός δημιουργικού διαλόγου, τον πολιτισμό με την τεχνολογία, μέσα από ένα πλέγμα γνωστικών πεδίων, όπως αυτά που ορίζουν η Πληροφορική, οι Επικοινωνίες, οι Πολιτισμικές Σπουδές, η Μουσειολογία, τα Οπτικοακουστικά Μέσα και η Εκπαιδευτική Τεχνολογία.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος δραστηριοποιούνται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που ενισχύει και επιβραβεύει το δημιουργικό πνεύμα και την καινοτομία και προωθεί την ενεργή γνώση και την κριτική σκέψη, ενώ παράλληλα τις/τους εφοδιάζει με ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων και δεξιοτήτων, διασφαλίζοντας την μετέπειτα επαγγελματική και επιστημονική τους πορεία.

Με τις σκέψεις αυτές, σας καλωσορίζουμε στον νέο ιστότοπο του Τμήματός μας, ελπίζοντας η πλοήγησή σας στις σελίδες του να είναι απολαυστική και να σας βοηθήσει να αποκομίσετε χρήσιμες πληροφορίες για το Τμήμα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αναγνωστόπουλος Χρήστος-Νικόλαος