Το 2019 ιδρύθηκε στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» που εστιάζει σε μοντέρνες και αναδυόμενες τεχνολογίες αιχμής στο χώρο της Πληροφορικής. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο και καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών που στόχο έχει την κατάλληλη προετοιμασία επιστημόνων που προσανατολίζονται προς μια ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, εξοπλίζοντάς τους με τα κατάλληλα εφόδια για την κάλυψη της ανάγκης αυτής για την Ελληνικής κοινωνίας. Το εν λόγω ΠΜΣ είναι κατάλληλο για προετοιμασία φοιτητών/τριων που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν Διδακτορικές Σπουδές, αλλά και σε αυτούς/ες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες που σχετίζονται με ερευνητικές ικανότητες όπως:

• Οργάνωση και διεξαγωγή έρευνας στα Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής.
• Ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών/τριων, ώστε να μελετούν, καταγράφουν, δημοσιεύουν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.
• Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και προσέλκυσης ερευνητικών/αναπτυξιακών πόρων.
• Επιτυχή ένταξης των φοιτητών/τριων σε ερευνητική ομάδα, με ομαλή συνεργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών και εν τέλει αυτοδυναμία όσον αφορά το ερευνητικό προφίλ τους.
Με τις σκέψεις αυτές, σας καλωσορίζω στον ιστότοπο του ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής», ελπίζοντας ότι η πλοήγησή σας στις σελίδες του θα είναι κατατοπιστική και να σας βοηθήσει να διαμορφώσετε πλήρη εικόνα για τους σκοπούς και τους στόχους του.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Χρήστος-Νικόλαος Αναγνωστόπουλος