Τεχνητή και Υπολογιστική Νοημοσύνη, Νευρωνικά Δίκτυα, Βαθιά Μάθηση και Συστήματα Εμπειρογνωμόνων για τη μοντελοποίηση πολιτιστικών δεδομένων, Ασαφή Συστήματα, Ευφυή Συστήματα, Γενετικοί Αλγόριθμοι.