Η εργασία του φοιτητή του ΠΜΣ Νικόλαου Μελισσάρη με τίτλο “A Legendre Polynomial Neural Network and its Application in Predicting Data Center Temperature” έγινε αποδεκτή στο διεθνές συνέδριο IEEE SoftCOM 2021 – http://softcom2021.fesb.unist.hr