Οι εργασίες δύο μεταπτυχιακών φοιτητριών (Κ. Ζαχίλα, Μ. Δημαρά) του μεταπτυχιακού Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής, μόλις έγιναν δεκτές στο 17th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2021).

Τα στοιχεία των εργασιών είναι:

1. K. Zachila, K. Kotis, A.Dimara, S. Ladikou and C.N.Anagnostopoulos, “Semantic modeling of trustworthy IoT entities in energy-efficient cultural spaces”, 17th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2021).
2. A. Dimara, C. N. Anagnostopoulos, K. Kotis, S. Krinidis, D. Tzovaras, “BEMS in the Era of Internet of Energy: A Review”, 17th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2021).