Ο Νικόλαος Μελισσάρης επιλέχθηκε ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» το 2020. Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με Ολοκληρωμένο Μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία και Εφαρμογές Βιοϊατρικών Υλικών. Επαγγελματικά επικεντρώθηκε στις Επιστήμες της Πληροφορικής και ασχολείται με τον προγραμματισμό υπολογιστών. Στα πλαίσια του ΠΜΣ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και η Διατριβή του εστιάζουν στα πεδία της Υπολογιστικής Νοημοσύνης, των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, της Πολιτιστικής Πληροφορικής και 3Δ Οπτικοποίησης.