Ο Ευάγγελος Παπαρίδης επιλέχθηκε ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» το 2020. Είναι αστυνομικός και αποφοίτησε από τη Σχολή Ελληνικών Αστυνομικών το 2013. Είναι επίσης προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα πλαίσια του ΠΜΣ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και η Διατριβή του εστιάζουν στα πεδία του IoT και του Σημασιολογικό Ιστό Δεδομένων με έμφαση στη Σημασιολογική Τεχνολογία για την Ευφυΐα, την Άμυνα και την Ασφάλεια.