Η Δημαρά Ασημίνα επιλέχθηκε ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» το 2020. Είναι απόφοιτη του τμήματος Πληροφορική της Σχολής Θετικών επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και τεχνολογίας (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης(ΕΚΕΤΑ) τα τελευταία τρία χρόνια. Στα πλαίσια του ΠΜΣ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και η Διατριβή της εστιάζουν στα πεδία (α) τεχνητή και υπολογιστική νοημοσύνη, (β) Έξυπνα συστήματα διαχείρισης κτιρίων , (γ) Έξυπνη διαχείριση ενέργειας και επιπέδων άνεσης των χρηστών.