Ο Αριστείδης Ζάχος επιλέχθηκε ως μεταπτυχιακός  φοιτητής στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» το 2020. Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ με κατεύθυνση Μηχανικών Μορφολογίας και Αναστήλωσης του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας. Τα τελευταία 10 χρόνια εργάζεται ως Μηχανικός Αναστήλωσης και Αποκατάστασης κτηρίων και Μνημείων με έμφαση σε νέες τεχνολογίες αποτύπωσης (laser scanning και ΣμηΕΑ). Στα πλαίσια του ΠΜΣ τα ερευνητικά του  ενδιαφέροντα και η Διατριβή του εστιάζουν στα πεδία της 3Δ οπτικοποίησης, και Μικτής Πραγματικότητας για ανάδειξη Πολιτισμικής Κληρονομιάς.