Ο Αντώνιος Νταγιαντάς επιλέχθηκε ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» το 2020. Είναι απόφοιτος της Σχολής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Νάπολης Federico II. Είναι συνιδρυτής και υπεύθυνος πάνω στην ανάπτυξη εφαρμογών στον Πολιτιστικό Φορέα Ψηφιακού Πολιτισμού Androidus Project Tank και συμμετέχει ως Υπεύθυνος οργάνωσης και διάχυσης στο ερευνητικό πρόγραμμα IDAology σε κοινοπραξία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Κρήτης). Παράλληλα είναι συνιδρυτής και εταίρος στη νεοσύστατη ΚΟΙΝΣΕΠ Αργαστήρι Πολιτισμού – Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελετών πάνω σε ζητήματα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο του ΠΜΣ, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και η διατριβή του εστιάζουν τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας, και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω νέων τεχνολογιών