Το μάθημα είναι του Β εξαμήνου και αφορά στη σύνταξη και υποβολή ενός ερευνητικού άρθρου σε διεθνές συνέδριο, καθώς και την παρουσίασή του από τον φοιτητή. Η διαδικασία συγγραφής του άρθρου πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ.

eClass: https://eclass.aegean.gr/courses/131430/