Το μάθημα είναι του Γ’ εξαμήνου και αφορά στη σύνταξη και στην υποβολή ενός ερευνητικού άρθρου σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με δείκτη απήχησης (impact factor) και το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε διεθνείς λίστες αξιολόγησης (π.χ. ISI, SCI, Scopus). Η εν λόγω εργασία μπορεί να είναι επέκταση της ερευνητικής εργασίας που παράχθηκε στο προηγούμενο εξάμηνο. Η διαδικασία συγγραφής του άρθρου πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ που διδάσκει στο ΠΜΣ.

eClass: https://eclass.aegean.gr/courses/131431/