Διεύθυνση

Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων,

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας,

Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα