Δημοσίευση εργασίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Η εργασία του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Χρήστου Τζουβάρα με τίτλο “A novel dynamic approach for determining real-time interior visual comfort exploiting machine learning techniques” έγινε δεκτή στο περιοδικό Applied Sciences (MDPI), Special Issue “Artificial Intelligence for Health and Well-Being”.

Περισσότερα