Ένα ερευνητικό άρθρο του Αριστείδη Ζάχου, Μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ μέσω Έρευνας “Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής”, έγινε αποδεκτό για παρουσίαση στο συνέδριο 4th Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage – Euromed 2021.
Τα στοιχεία του άρθρου είναι:
A. Zachos, C.N. Anagnostopoulos, “Digital modelling, documentation and promotion of Panagia Ekatontapyliani Holy Church using Mixed Reality methodologies”
(Α. Ζάχος, Χ.Ν. Αναγνωστόπουλος, “Ψηφιακή αποτύπωση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου με μεθοδολογίες Μικτής Πραγματικότητας”)