Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

Kαι νέα δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό. Η εργασία του φοιτητή του ΠΜΣ μέσω Έρευνας “Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής” κ. Κωνσταντίνου Σικελλή, έγινε αποδεκτή στο επιστημονικό περιοδικό Future Internet. Ο τίτλος της εργασίας είναι “Ontology-based Feature Selection: A Survey” με συγγραφείς τους Κ. Σικελλή, Γ. Τσεκούρα και Κ. Κώτη.

Περισσότερα

Δημοσίευση μεταπτυχιακών φοιτητών

Η εργασία της φοιτήτριας του ΠΜΣ Ζαχίλα Κωνσταντίνας και του φοιτητή του ΠΜΣ Ευάγγελου Παπαρίδη έγινε αποδεκτή στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Artificial Intelligence Advances (ΑΙΑ). Τα στοιχεία της εργασίας είναι: K. Kotis, K. Zachila, E. Paparidis, “Machine Learning meets the Semantic Web”,Journal of Artificial Intelligence Advances (ΑΙΑ)

Περισσότερα