Ερευνητικό άρθρο της Ασημίνας Δημαρά, Μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ μέσω έρευνας “Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής”, έγινε αποδεκτό από το επιστημονικό περιοδικό Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Πολλά συγχαρητήρια για την πρώτη δημοσίευση σε περιοδικό που προκύπτει από το Μεταπτυχιακό μας.

Τα στοιχεία της εργασίας είναι:

A. Dimara, C.N. Anagnostopoulos, S. Krinidis, D. Tzovaras, “Personalized Thermal Comfort Modelling through Genetic Algorithm”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects.