Στα πλαίσια του ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» η Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ασημίνα Δημαρά παρουσίασε την παρακάτω ερευνητική εργασία:
A. Dimara, C.N. Anagnostopoulos, S. Krinidis, D. Tzovaras, “Benchmarking of Regression Algorithms for Simulating the Building’s Energy”, 11th Annual Computing and Communication Workshop and Conference, 27-30 January, USA.

Στα πλαίσια του ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» η Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ασημίνα Δημαρά παρουσίασε την παρακάτω ερευνητική εργασία:
A. Dimara, C.N. Anagnostopoulos, S. Krinidis, D. Tzovaras, “Benchmarking of Regression Algorithms for Simulating the Building’s Energy”, 11th Annual Computing and Communication Workshop and Conference, 27-30 January, USA.