Ο Στέλιος Δημητράκης επιλέχθηκε ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» το 2022. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης. Εργάζεται ως σύμβουλος μηχανικός σε κατασκευαστικά θέματα στην ΕΤΑΛ Α.Ε. (Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου). Στα πλαίσια του ΠΜΣ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις περιοχές της Ευφυούς Αλληλεπίδρασης και της Εικονικής Πραγματικότητας.