Ο Νικόλαος Ζαφειρόπουλος επιλέχθηκε ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας “Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής” το 2022. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο εργαστήριο Κέντρο Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) και στην ερευνητική ομάδα Semantic Web of Things του εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στα πλαίσια του ΠΜΣ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και η Διατριβή του εστιάζουν στα πεδία (α) IoT, (β) Αναπαράσταση Γνώσης, (γ) Σημασιολογικού Ιστού.