Η Μαρία Χατζηκωνσταντή επιλέχθηκε ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας “Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής” το 2022. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα τελευταία τρία χρόνια εργάζεται ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός σε τεχνική εταιρία. Στα πλαίσια του ΠΜΣ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και η Διατριβή της εστιάζουν στα πεδία της Τεχνητής και Υπολογιστικής Νοημοσύνης.