Η Κωνσταντίνα Ζαχίλα επιλέχθηκε ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» το 2020. Είναι απόφοιτη του Τμήματος της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εργάζεται στο τμήμα διασφάλισης ποιότητας λογισμικών της εταιρίας (Sigmasoft S.A., 2015). Στα πλαίσια του ΠΜΣ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και η διατριβή της εστιάζουν στο σημασιολογικό ιστό και στις IoT τεχνολογίες με έμφαση στη σημασιολογική μοντελοποίηση και στον υπολογισμό εμπιστοσύνης ΙοΤ οντοτήτων.