Η Ευτυχία Αγγέλη επιλέχθηκε ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας “Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής” το 2022. Είναι απόφοιτη του Τμήματος  Θεωρίας και ιστορίας της Τέχνης στην Σχολή Καλών. Στα πλαίσια του ΠΜΣ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και η Διατριβή της εστιάζουν στην αλληλεπίδραση της θεωρίας της τέχνης και των εικαστικών τεχνών εν γένει με την Τεχνητή Νοημοσύνη.