Ο Κούτρος Ευστράτιος είναι απόφοιτος της σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου ‘’Προστασία Μνημείων: Υλικά και επεμβάσεις συντήρησης’’ του ίδιου ιδρύματος, ενώ έχει ασχοληθεί με την έρευνα γύρω από τις νέες τεχνολογίες τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσω του μεταπτυχιακού προγράμματος επιδιώκει να διερευνήσει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα HBIM σε ζητήματα διαχείρισης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονες μεθόδους τρισδιάστατης ψηφιοποίησης και αστικοποίησης.