Το ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των Μεταπτυχιακών Τίτλων του ΑΣΕΠ που ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 18/01/2022, Τεύχος ΑΣΕΠ, Αριθμός Φύλλου 2, σελίδα 27).

Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των Μεταπτυχιακών Τίτλων του ΑΣΕΠ που ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (πίνακας ΚΑ), ΦΕΚ 2, 18/01/22, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

 

Πίνακας ΚΑ:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ,

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,

ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ α) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ β) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Η/Υ, ΠΕ19 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι., ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ