Ο Βασίλειος Μπάλλας επιλέχθηκε ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» το 2022. Είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Εργάζεται ως Full Stack Developer στο Τμήμα Assets and Maintenance Management του CERN στην Ελβετία. Στα πλαίσια του ΠΜΣ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και η Διατριβή του εστιάζουν στα πεδία: (α) Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή, (β) Πληθοπορισμός και (γ) Βελτίωση της Εμπειρίας Χρήστη.