Ο Βασίλειος Μουσαφείρης επιλέχθηκε ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας “Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής” το 2022. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικής της του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος ερευνητικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Ιατρική Χημεία. Εργάζεται ως Ορθοπαιδικός Ιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Στα πλαίσια του ΠΜΣ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και η Διατριβή του εστιάζουν στα πεδία της Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας σε Ιατρικές εφαρμογές.