Ο Αλέξανδρος Καρακικές επιλέχθηκε ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας “Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής” το 2022. Είναι απόφοιτος της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας και είναι αξιωματικός της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Στα πλαίσια του ΠΜΣ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και η Διατριβή του εστιάζουν στα πεδία του Σημασιολογικού Ιστού και την Αναλυτική Κοινωνικών Δικτύων με έμφαση στην εκτίμηση και μετριασμό των γνωστικών και άλλων μορφών προκατάληψης (bias) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.